RAPPORTER OG BULLETINER

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) har utarbeidet disse rapporter og bulletiner utelukkende i den hensikt å forbedre sikkerheten. Formålet med undersøkelsene er å identifisere feil eller mangler som kan svekke sikkerheten, enten de er årsaksfaktorer eller ikke, og fremme tilrådinger. Det er ikke kommisjonens oppgave å fordele skyld og erstatningsansvar. Bruk av rapportene og bulletinene til annet enn forebyggende sikkerhetsarbeid bør unngås.

2004

Rapporter Jernbane (sist oppdatert 21.05.2004)

2004

Rapporter Sivil luftfart (sist oppdatert 02.06.2004 )

2004

Foreløpige rapporter (sist oppdatert 10.02.2004)

2003

Rapporter Jernbane (sist oppdatert 19.11.2003)

2003

Rapporter Sivil luftfart (sist oppdatert 19.12.2003)

2002

Rapporter  

2001

Rapporter 

2000

Rapporter

1999

Rapporter
1999 Bulletiner

 

Permer for oppbevaring og rapportene i papirutgave kan bestilles ved henvendelse til:

Norsk Aero AS, Publikasjonsavdelingen, Wergelandsveien 1, 0102 Oslo

Postadresse: Postboks 826 Sentrum, 0104 Oslo

 

 

 

 

 

Verified 60% off Bluehost Coupon Godaddy Hosting Wordpress Bluehost Wordpress Hosting Top Siteground Coupon Hostpapa Pricing Plans WP Engine Coupon Code 2018